481944_418357348252472_1784892918_n

NAMA : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hashim bin Abdul Manap bin Qusai bin Kilab bin Ka’ab bin bin Lu’ai bin Ghalib bin Fihr bin Nazar bin Kinanah bin Khuzaman bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Ma’ad bin Adnan.

TEMPAT LAHIR : Kota Mekah.

TARIKH LAHIR : Subuh Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah / 20 April 571 Masihi.

NAMA IBU : Aminah binti Wahab bin Abdul Manap.

PENGASUH PERTAMA : Barakah al-Habsiyah.

NAMA IBU SUSUAN PERTAMA : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

NAMA IBU SUSUAN KEDUA : Halimah binti Abu Zuaib as-Sa’diah.

GELARAN : Al-Amin atau yang dipercayai.

NAMA ISTERI PERTAMA : Siti Khadijah.

UMUR KETIKA BERKAHWIN : 25 tahun.

NAMA DATUK : Syaibah bin Hashim atau lebih dikenali dengan nama Abdul Mutalib.

NAMA BAPA SAUDARA : Abu Talib.

UMUR DIANGKAT MENJADI RASUL : 40 tahun.

MULA MENERIMA WAHYU : 610 Masihi.

BERDAKWAH SECARA SEMBUNYI : 3 tahun.

BERDAKWAH SECARA TERANG : 10 tahun.

TARIKH HIJRAH KE MADINAH : Khamis 1 Rabi’ul Awal tahun ke 13 selepas diangkat menjadi Rasulullah s.a.w. Berumur 53 tahun / 624 Masihi.

TARIKH WAFAT : Isnin 12 Rabi’ul Awal tahun 11 hijrah / 8 Jun 632 Masihi.

UMUR KETIKA WAFAT : 63 tahun.

KUBUR : Madinah Al-Munawarah

 

thanks: http://www.blogammar.com/biodata-nabi-muhammad-s-a-w/

Iklan